Integrale wad- en watervogeltelling

Zaterdag 23 maart om 10:45
Zaterdag 23 maart is er weer een intergrale wad- en watervogeltelling (hoogwatertelling), gecoördineerd door Cor Smit. Hoogwater te Oudeschild om ca. 10.45. Wil je mee doen neem contact op met de coördinator: cor.smit@kpnplanet.nl

Laatste tweets