Integrale wad- en watervogeltelling

Zaterdag 23 maart om 10:45
Zaterdag 23 maart is er weer een intergrale wad- en watervogeltelling (hoogwatertelling), gecoördineerd door Cor Smit. Hoogwater te Oudeschild om ca. 10.45. Wil je mee doen neem contact op met de coördinator: cor.smit@kpnplanet.nl

Laatste tweets

  • 15 feb. 2019
    RT @vogelnieuws: Een nieuw wetenschappelijk artikel luidt de noodklok. Het verschijnt in Biological Diversity, maar haalde al de kranten.…
  • 15 feb. 2019
    RT @MoonsArne: Illegale gevangen Buizerds vrijgelaten die door jagers gevangen genomen waren samen met Eksters Vrijgelaten door : Arne &…