Wad- en watervogeltelling

Zaterdag 20 januari om 10:00
Integrale wad- en watervogeltelling gecoördineerd door Cor Smit. Hoogwater te Oudeschild om twintig over elf. Als je een keer mee wilt om te tellen, kun je je aanmelden bij: cor.smit@kpnplanet.nl.

Laatste tweets