Wad- en watervogeltelling

Zaterdag 16 november om 10:00
Integrale wad- en watervogeltelling gecoördineerd door Cor Smit. Hoogwater te Oudeschild om ca. 10.30 uur. Als je een keer mee wilt om te tellen, kun je je aanmelden bij: cor.smit@kpnplanet.nl.

Laatste tweets