Big Day Texel 2018


Gepubliceerd op: 04 jan 2018


Voor de Big Day op 12 mei worden nog teams gevraagd om mee te doen. Groepjes van 3 of 4 mensen, die zich laten sponseren fietsen een dag (en nacht) heel Texel af om maar zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. De opbrengst komt ten goede aan de vogel van het jaar: de Huiszaluw. Verdere informatie over de Big Day is te vinden op: .http://www.waddenvogelfestival.nl/nl/big-day/wat-is-big-day