Nieuwe Rode Lijst gepubliceerd


Gepubliceerd op: 04 jan 2018


Tijdens de landelijke dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland begin december 2017 werd weer de jaarlijkse Vogelbalans gepresenteerd. Dit keer geheel en al in het licht van de nieuwe Rode Lijst (zie de website van Sovon). 
Het gaat niet goed met de vogels in Nederland. Er zijn weliswaar soorten die aantal zijn vooruit gegaan, toch staat nu ook 44 % van de alle broedvogels is op die lijst. Niet dat die allen met uitsterven worden bedreigt, er zijn ook de categorieën ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’. Toch is de toename van het aantal soorten op de lijst heel verontrustend.
We zien het om ons heen gebeuren. Waar zijn de Zomertortels, Paapjes en Veldleeuweriken gebleven? De weidevogels, die landelijk ondanks lokaal succesvolle projecten, toch jaarlijks verminderen in aantal. Na Grutto en Scholekster neemt nu ook het aantal paren Kieviten jaarlijks met 5 procent af. Velduil is op Texel verdwenen als broedvogel en ondanks een normaal broedsucces is de Blauwe Kiekendief terug naar enkele paren. Landelijk is de Grauwe Kiekendief afhankelijk van bijna dierentuinachtige beschermingsmaatregelen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Lees alles op de Sovon-site.