Vogel van het jaar 2017


Omdat er landelijk sprake is van een sterke achteruitgang van de soort, hebben Sovon en Vogelbescherming 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. Meer informatie hierover is te vinden op: De roep van de Koekoek verstomt. Wat zijn de precieze redenen daarvan?  Liggen die in de Afriaanse overwinteringsgebieden, op de lange trektocht of (ook) hier ten lande? Minder voedsel (insecten) ? Om dat uit te zoeken is extra aandacht nodig voor deze mooie en aansprekende soort. 

In het verleden stelde het bestuur van VWG Texel jaarlijks een eigen Soort van het jaar vast. Deze soort werd dan beter geteld en/of geïnventariseerd. Daarnaast probeerden we vaak iets voor deze soort te doen. In het geval van een holenbroeder door bijvoorbeeld meer nestkasten op te hangen om het aantal broedparen en/of het broedsucces te verhogen. Tegenwoordig sluit de VWG zich aan bij de soort van het jaar van Sovon.

Op Texel is de Koekoek nog steeds een gewone broedvogel maar over de verspreiding en het aantal  'broedparen' weten we nog maar weinig. We vragen daarom aan de leden van de VWG hun waarnemingen van Koekoeken in de broedtijd in te voeren op texel.waarneming.nl. Bij de waarneming dan graag vermelden of het ging om een roepend mannetje, paring, gevoerd jong (met waardvogelsoort), etc.

In het Ornithologisch Jaarverslag 2017 nemen we een stippenkaartje op met de verspreiding van de broedterritoria van de Koekoek op Texel. Mogelijk krijgen we met deze gegevens ook een indicatie over het aantal broedparen.