WadvogeltellingenGanzen- en ZwanentellingenIncidentele tellingen

Incidentele vogeltellingen

 

Er zijn tellingen voor verschillende soorten vogels. Voor een uitgebreide lijst zie deze link van Sovon of kijk op waarneming.nl onder 'projecten' 

Enkele voorbeelden zijn:

  • Najaarstrektelling. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch tellen we van een half uur voor zonsopkomst tot 15.00 uur op trektelpost De Waterral, gelegen aan het eind van het westelijke Horsmeertje, alle vogeltrek. Naast grote aantallen watervogels verwachten we ook  ook zichtbare trek van lijster, piepers, vinken, roofvogels e.d. 
  • De Klapekstertelling Elk jaar overwinteren een beperkt aantal Klapeksters in Nederland. Als we willen weten hoeveel dat precies zijn is een simultaantelling de beste methode.
    Zie voor meer informatie klik hier 
  • Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke- en dorpsomgeving. MUS kost weinig tijd maar levert belangrijk cijfermateriaal op. Er is niet echt zo veel kennis nodig om mee te kunnen werken als vogelteller. Hoe dat precies gaat, lees je op de site van Sovon. Meedoen is ontzettend leuk.
  • Tuinvogeltelling Eén maal per jaar een half uurtje de vogels in je tuin tellen. Voor iedereen te doen.
  • Huiszwaluwtelling In de zomermaanden worden alle dorpskernen geïnventariseerd op aanwezigheid van de huiszwaluw. Alle bezette nesten worden opgeschreven.

Tel dus mee!

Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus vast een geschikt telproject voor jou bij! 

Vogelwerkgroep Texel wil je heel graag verder informeren.