Broedvogels in Nederland in 2016


Gepubliceerd op: 24 apr 2018


Bij Sovon Vogelonderzoek Nederland is het rapport over de broedvogels in 2016 verschenen. Alle gegevens die zijn verzameld in de broedvogelprojecten, zoals BMP en kolonievogeltellingen zijn gebundeld en geëvalueerd. Bij veel soorten zijn trendfiguren opgenomen. Die zijn ook te zien op: www.sovon.nl/nl/soortinformatie.  Deelnemers aan deze Sovon-projecten hebben het rapport inmiddels in huis.Uit de begeleidende brief:

"Dankzij de zachte winter en gunstige omstandigheden in de Afrikaanse overwinteringsgebieden was 2016 voor veel vogelsoorten een goed jaar. Dat resulteerde onder meer in 38 soorten die talrijker waren dan ooit sinds 1990, met daarbij veel wintergevoelige soorten als IJsvogel, Vuurgoudhaan en Roodborst. Daarnaast zitten veel relatief nieuwe broedvogels als Grote Zilverreiger, Zeearend, Cetti's Zanger, Kraanvogel en Oehoe in de lift. Dé primeur van 2016 was echter het eerste geslaagde broedgeval van de Visarend sinds mensenheugenis op Nederlandse bodem. Veel van de soorten die het goed deden, voelen zich thuis in bos en moeras, 22 evenaarden of overtroffen de slechtste score ooit sinds 1990. Korhoen, Kuifleeuwerik en Grauwe Gors staan op het punt van uitstreven. Onder de verliezers bevinden zich veel soorten van agrarisch gebied: zowel weidevogels als Scholekster, Kievit en Grutto als soorten van kleinschalige agrarische landschappen als Paapje en Ringmus. In Afrika overwinterende soorten doen het gemiddeld slechter dan soorten die in Europa blijven."