Vogels op Texel 2018


Gepubliceerd op: 28 mrt 2019


Over enkele weken komt het avifaunistisch jaaroverzicht 2018 van de pers. Het is weer een prachtig geïllustreerde publicatie geworden. Op Texel wordt het bij de leden thuisbezorgd. Aan leden buiten Texel wordt het toegestuurd per post, met het verzoek de portokosten terug te storten aan de VWG.

Omslag 2018_voor site-klein.jpg

Niet leden kunnen het bestellen voor € 10 plus € 3,50 portokosten. NL46 INGB 0008 417822 ten name van Vogelwerlgroep Texel te Westerbork, onder vermelding van: bestelling Vogels op Texel 2018.