Vogels op Texel (voorheen Ornithologisch Jaarverslag)


Gepubliceerd op: 30 mrt 2018


Vandaag is het jaaroverzicht 2017 van alle vogelwaarnemingen, broedvogelaantallen, etc. verschenen.  Rijk geïllustreerd met de mooiste foto's. De leden op Texel krijgen het de komende week in de bus. De leden buiten Texel krijgen het opgestuurd met het verzoek de portokosten over te maken naar de penningmeester.

Niet leden kunnen het bestellen door het overmaken van € 13,- naar onze penningmeester. Rekeningnr. NL46INGB0008417822  (voor overboekingen vanuit het buitenland Bic-code: INGBNL2A) t.n.v. Vogelwerkgroep Texel te Westerbork. S.v.p. naam en adres vermelden en dat het om het jaaroverzicht 2017 gaat.