Contact opnemen

 

Het bestuur

Voorzitter ... [ vacant ] voorzitter@vwgtexel.nl
Secretaris & ledenadministratie Lieuwe Dijksen secretaris@vwgtexel.nl
Penningmeester Rina Rood penningmeester@vwgtexel.nl
Natuurhistorisch secretaris Adriaan Dijksen ruigehoek@cs.com
Vogelbeschermingszaken  ... [ vacant ]
lbestuur@vwgtexel.nl
Excursies & evenementen ...  [ vacant ] bestuur@vwgtexel.nl
PR Marcel Wijnalda PR@vwgtexel.nl
     

Contact met het bestuur? e-mail naar: secretaris@vwgtexel.nl

Coördinatoren activiteiten Vogelwerkgroep

Vogelkijkhutten .... [vacant] huttengroep@vwgtexel.nl
Weidevogelbescherming .....[vacant]  
Korverskooi Dick Schermer korverskooi@vwgtexel.nl
Nestkasten Jaap van der Meer nestkast@vwgtexe.nl
Wad- en watervogeltellingen Cor Smit wadvogeltelling@vwgtexel.nl
Broedvogelinventarisaties Adriaan Dijksen ruigehoek@cs.com
Ganzen- en zwanentellingen Bernard Spaans bspaans@texel.com
Stookolieslachtofferonderzoek Kees Camphuijsen kees.camphuysen@wxs.nl

     


Vertegenwoordiging

Onderstaande VWG leden vertegenwoordigen de VWG Texel bij 

het bestuur van Nationaal Park Duinen van Texel Adriaan Dijksen ruigehoek@cs.com
de adviesgroep BOR van het Nat. Park Marc Plomp  info@natuurdigitaal.nl
     
     

Ons postadres

Vogelwerkgroep Texel
Fonteinsweg 9
1797 RK Den Hoorn


Redacties 

Skor Edzard van Abs        Lieuwe Dijksen          Resie Kompier                 Cor Smit skor@vwgtexel.nl
Ornithologisch Jaarverslag Jacques en Laura de Raad ojv@vwgtexel.nl
Website, Facebook & Twitter Marcel Wijnalda        Marian Hendriks         Hans Verdaat website@vwgtexel.nl