KerkuilenNestkasten KustbroedvogelsHuiszwaluw

 Inventarisaties

 

Broedvogelinventarisatie

Leden van VWG Texel inventariseren jaarlijks broedvogels in meer dan vijfentwintig grotere en kleine natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze organisaties hebben verspreid over Texel veel natuurterreinen en beslist te weinig menskracht deze allemaal zelf te inventariseren. De natuurbeheerders willen natuurlijk toch graag weten welke en hoeveel vogels in hun terreinen broeden en ze zijn in het kader van de natuurwetgeving ook verplicht daarover te rapporteren.  

De broedvogelinventarisaties gebeuren volgens door Sovon Vogelonderzoek Nederland ontwikkelde methoden. Dat betekent dat alle gegevens op dezelfde manier verzameld worden en van jaar op jaar vergelijkbaar zijn, waardoor de trends zichtbaar worden gemaakt. Broedvogelgegevens zeggen veel over de kwaliteit van de natuur en over het eventuele beheer in de terreinen dat wordt uitgevoerd, of uitgevoerd zou kunnen worden. Wanneer dan ook nog gegevens over het broedsucces worden verzameld worden de uitkomsten extra waardevol.

Onder de knoppen boven aan deze pagina is meer informatie te vinden over de inventarisatie van enkele specifieke soorten en soortgroepen, namelijk: Huiszwaluw, Kerkuil, nestkastbroeders (mezen en Ringmus e.d.) en strand- of kustbroeders (plevieren en Dwergstern)..  

Interesse om ook een natuurgebied op broedvogels te inventariseren? Of om het inventariseren te leren? Voorjaar 2017 geven we ook weer een cursus vogelgeluidherkenning en inventarisatie (zie in de nieuwsrubriek). Soortenkennis en kennis van de vogelzang is namelijk erg belangrijk. Meld je aan bij de coördinator.

Coördinatie: Adriaan Dijksen