VangstenFoto's vangstenVangperiode & -methode

Ringstation Korverskooi

 

In ringstation Korverskooi worden sinds 1961 vogels geringd. Tot 1993 voerde Staatsbosbeheer dit ringwerk uit. Sindsdien doen leden van VWG Texel dat. De groep bestaat uit zes ringvergunninghouders, ondersteund door een tiental andere leden van de vogelwerkgroep. De Korverskooi is niet toegankelijk voor publiek.

Doel is zoveel mogelijk gegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor de bescherming van stand- en trekvogels. Met deze gegevens kunnen wij en anderen onderzoek doen aan trekgedrag, mate van trek, overleving, jongenproductie, functie van het onderzoeksgebied voor de vogels, conditie en conditieverloop van de diverse soorten (trek)vogels.

Voor ons werk mogen we een houten gebouwtje van Staatbosbeheer gebruiken. Daarin kunnen we de gevangen vogels in alle rust ringen, wegen, de biometrie meten en noteren. Het gebouwtje dient ook als tijdelijke opslag voor enkele vang- en lokmiddelen. Omdat het is voorzien van elektriciteit kunnen we van daaruit op een makkelijke manier de lokgeluiden produceren.

Sinds oktober 2011 zijn de ringvangsten op de Korverskooi (dagelijks) terug te lezen op trektellen.nl