VangstenFoto's vangstenVangperiode & -methodeLocatie

Locatie

 

Vogelringstation Korverskooi ligt in een oud binnenduingebied, in het noorden en zuiden begrensd door polderlandschap. Het gebied ligt net ten noordoosten van De Koog, ongeveer twee kilometer oostelijk van de Noordzeekust. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied. Het terrein bestaat uit bosjes, heidegebied, duinachtig terrein en een eendenvangkooi die nog in werking is, gelegen in een kooibos. Er is een kleine hoogstamboomgaard. In 1998 is een deel van het heidegebied ontgraven. Daardoor ontstond een kleine plas in het heidegebied.

Omdat het gebied nabij een eendenkooi met kooirecht ligt kunnen geen bezoekers aanwezig zijn bij het ringen. Het is echter mogelijk, na overleg met de kooiker, maximaal twee personen als gast een ringdag mee te laten maken.