de SkorOrnithologisch JaarverslagKoekoek!Facebook en TwitterWebsite

De Skor


De Skor is het tijdschrift van VWG Texel. Het blad komt vier keer per jaar uit. Daarnaast ontvagen de leden ieder jaar het Ornithologisch Jaaroverzicht. Vanaf begin 2014 verschijnt De Skor in full-colour. Daardoor komen foto's die de leden aanleveren veel beter tot hun recht. In de Skor staan een aantal vaste rubrieken, zoals de Korverskooi, wad- en watervogeltellingen, de agenda en de waarnemingenrubriek. Daarnaast is er ruimte voor stukken die de leden van de VWG aanleveren. Tevens neemt de Skor elke keer een specifieke watervogelsoort onder de loep. Recent waren dat Meerkoet, Brandgans, Fuut en Blauwe Reiger..

Redactie:

  • Cor Smit
  • Rita en Peter de Man
  • Keympe van der Gronde
  • Lieuwe Dijksen

Inzenddata voor kopij:

  • 15 februari
  • 15 mei
  • 15 augustus
  • 15 november

Mail je bijdrage naar skor@vwgtexel.nl

Via Skor Downloads kun je binnenkort grasduinen in onze jaargangen Skors van voor 2014.. Recentere Skors zijn te koop via skor@vwgtexel.nl.

Skor Downloads