de Skor JaaroverzichtenKoekoek!Facebook en TwitterWebsite

Jaaroverzichten

 In "Vogels op Texel" staan alle vogels die in een jaar tijd op Texel zijn gezien of gehoord. Per soort beschrijven we de bijzonderheden, aantallen, locaties. We vergelijken van sommige soorten het voorkomen ten opzichte van voorgaande jaren. We zoeken naar trends, verschuivingen, welke soorten nieuw zijn en welke verdwijnen. En er staan  prachtige foto's in. 

Omslag 2020-VoT_klein.jpg

Vogels op Texel, jaaroverzicht 2020 in verschenen in een exclusieve beperkte oplage. Full colour en boordevol informatie over broedvogels, zeldzame waarnemingen en nog veel meer.

Bestellen kan door €15,60 (incl. verzendkosten) over te maken naar IBAN: NL46INGB0008417822 (BIC INGBNL 2A) t.n.v. Vogelwerkgroep Texel te Westerbork onder vermelding van "bestelling Jaaroverzicht 2020 en je naam en adres. 

Voor leden van Vogelwerkgroep Texel is dit boekje geheel gratis. Ook lid worden?

Het is ook mogelijk om het Jaaroverzicht te kopen bij:

De Jaaroverzichten van 1997, 1998, 1999 en 2000 (toen nog Ornithologisch Jaarverslag genoemd),  zijn uitverkocht en kun je downloaden. Van de overige Jaaroverzichten kun je een voorproefje zien. Deze zijn nog te koop in gedrukte vorm via onze penningmeester.

OJV Downloads