KerkuilenNestkasten Kustbroedvogels Huiszwaluw

Kustbroedvogels

 Kustbroeders

Dwergstern, Bontbek- en Strandplevier zijn zeldzame soorten die op open, onbegroeide vlakten dicht bij de kust broeden, dus vooral op stranden en zandplaten. Dat zijn juist de plaatsen waar veel mensen, vaak met hun hond komen op ons toeristeneiland. De nestjes zijn niet meer dan een ondiep kuiltje en de eitjes hebben een fantastische schutkleur. Vertrapping is niet denkbeeldig. Maar een groter risico voor eieren en vooral ook de jonge vogels, is door de verstoring optredende kans op predatie. Wanneer een familie pleviertjes uit elkaar raakt zijn de jongen een gemakkelijke prooi voor bijvoorbeeld overvliegende meeuwen.  
De vogelwerkgroep spoort de broedplaatsen op zet deze dan af  met palen en touw. Dit werkt goed voor de Dwerstern die in kolonies broeden. Bij de plevieren die verspreid broeden is dit niet mogelijk.
Een overzicht van het aantal broedvogels wordt jaarlijks gepubliceerd in De Skor

Bontbekplevier                                      Strandplevier

Charadrius_hiaticula5.jpgCharadrius-alexandrinus-origineel.jpg