KerkuilenNestkasten KustbroedvogelsHuiszwaluw

Huiszwaluwinventarisaties

 Sinds de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw worden alle nesten van de Huiszwaluw op Texel geteld. In de dorpen, maar ook de verspreide vestigingen in het cultuurland. Ieder dorp en iedere kolonie heeft zijn vaste teller, soms aangevuld met tijdelijke waarnemers. Door deze inspanningen verkregen we een prachtige reeks met het verloop van de aantallen. Met enkele ups en downs, groeide het aantal paren van minder dan 50 in die jaren negentig tot bijna 400 in recente jaren. arituurvereniging Texel.