KerkuilenNestkasten HuiszwaluwKustbroedvogels

NESTKASTENONDERZOEK

WERK IN UITVOERING

Deze pagina wordt in februari 2017 geactualiseerd

De nestkasten in De Dennen, het bosgebied gelegen tussen Den Hoorn en De Koog, zijn in 2013 door leden van de VWG gecontroleerd op bezetting door Koolmees en Pimpelmees. Het aantal beschikbare kasten bedroeg 66. Het is goed mogelijk dat er nog onbekende nestkasten hangen. Historische informatie over dit gebied is zoek. De VWG probeert deze informatie te achterhalen. 

Locatie Nestkasten

Doel van het onderzoek is te kijken naar het aantal gelegde eieren en het aantal uitgekomen eieren per soort. Door deze gegevens te vergelijken met die uit voorafgaande jaren, valt te zien hoe het met beide soorten gesteld is. De nestkasten zijn in 2013 zeven keer bezocht. Een deel van de kasten is in voorafgaande jaren helaas verwaarloosd. Deze kasten zijn nu wel bezocht, maar dit startte te laat in het seizoen. Daardoor konden de kasten niet meer schoongemaakt worden. De na afloop van het broedseizoen achtergebleven eieren kunnen dus ook nog uit voorgaande jaren stammen. Het is voor deze groep kasten dus niet mogelijk het percentage uitgevlogen jongen ten opzichte van het aantal gelegde eieren te berekenen. Dat  overzicht hopen we in 2014 wel te krijgen.

Voor een uitgebreid verslag over het nestkastenonderzoek in De Dennen zie het artikel in de Skor van april 2014.

  • Gele huisjes: Jaap van der Meer
  • Bruine huisjes: Rina Rood