Volgelkijkhutten

 

De werkgroep Vogelkijkhutten van VWG Texel probeert samen met de Stichting Vogeleiland Texel, op daarvoor geschikte plekken vogelkijkhutten of open vogelkijkposten aan te leggen. De werkgroepsleden betrekken bij de aanleg van nieuwe kijkposten en het onderhoud van de bestaande posten ook andere leden van de VWG.

Omdat de gemeente Texel een zeer terughoudend beleid voert wat betreft de bouw van vogelkijkhutten, kiezen we vaak voor open kijkposten. Zo is begin 2014 bij het westelijke Horsmeertje een nieuwe open post aangelegd (De Waterral), nadat jarenlang geprobeerd was daar een overdekte post te realiseren.

Naast de kijkposten van VWG Texel en de kijkhut bij Dijkmanshuizen onderhouden we ook de kijkhut van Natuurmonumenten bij de Westerkolk in Waal en Burg, de oeverzwaluwenwand bij Minkewaal en de Tuintjes bij de vuurtoren. Er wordt nauw samengewerkt met  Natuurmonumenten op Texel en bovengenoemde stichting. De komende jaren bouwt Natuurmonumenten bij de nieuw in te richten van terreinen enkele nieuwe kijkhutten. En wordt gewerkt aan de realisatie van een zeetrekkijkpunt bij paal 15.

Momenteel zijn er Texel 9 kijkposten en hutten:

  1. Kijkpost Renvogelveld
  2. Kijkpost De Robbenjager
  3. Trektelpost De Tuintjes
  4. Kijkpost Slufter Noord
  5. Vogelhut Westerkolk
  6. Vogelhut Dijkmanshuizen - 'De Wilster'
  7. Kijkpost De Geul
  8. Kijkpost Horsmeertjes
  9. Kijkpost Westelijke Horsmeertje - 'De Waterral'

Vogelkijkhut.nl geeft een goed overzicht van locaties op Texel.