VangstenFoto's vangstenVangperiode & -methodeLocatie

Foto's Vangsten

 

Er zijn al heel wat (bijzondere) soorten onze handen gepasseerd. Zo vingen we op 28 oktober 2012 194 Merels. De Goudvinken die we ringen zijn altijd Noordse Goudvinken. Op 27 februari 2014 vingen we een Ransuil. 25 november 2013 vingen we een Siberische Tjiftjaf. De dag erop een Boomkruiper . En op 27 augustus 2013 een Draaihals.