Introductiecursus Strandbroedvogels


Gepubliceerd op: 07 jul 2023


Vrijdag 7 juli. Introductiecursus strandbroedvogels. Als aftrap voor een strandvogelwerkgroep organiseren de Vogelwerkgroep Texel, Staatsbosbeheer Texel en Vogelbescherming Nederland een korte strandbroedvogelcursus. Een theoriedeel verzorgt door Marije Kuipers (Vogelbescherming) en een veldbezoek met boswachter ecologie Thomas van der Es (Staatsbosbeheer) en Lieuwe Dijksen (Sovon Vogelonderzoek & VWG Texel).

Plaats en de precieze begintijd worden nog bekend gemaakt.