Jaaroverzicht 2020


Gepubliceerd op: 03 apr 2021


Afgelopen week is Vogels op Texel, jaaroverzicht 2020 van de drukker gekomen. Alle leden krijgen het in de brievenbus. Niet-leden kunnen het bestellen door € 15,60 over te maken op NL46INGB0008417822 tnv Vogelwerkgroep Texel onder vermelding van 'Bestelling Jaaroverzicht 2020' en je naam en adres.

Omslag 2020-VoT_klein.jpg

Warning: file_put_contents(/home/vwgtexel/domains/vwgtexel.nl/private_html/files/cache/pages/n/i/e/nieuws%2Fjaaroverzicht-2020.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5631/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 67