RES - Windmolens - Vogelwerkgroep


Gepubliceerd op: 06 sep 2020


Het zal niemand zijn ontgaan: de discussie in de pers en het gemeentebestuur over de RES (Regionale Energie Strategie) waarbij de provincie drie zoekgebieden voor windmolens aan de Texelse oostkust heeft aangewezen. Begrijpelijkerwijs is de Vogelwerkgroep niet blij met windmolens op ons vogelrijke eiland. Cor Smit heeft eens uitgezocht wat er allemaal bekend is over windmolens en vogels. Zijn verslag is hier te lezen of downloaden. 

Op initiatief van Natuurmonumenten hebben 10 landelijke en regionale organisaties een brief gestuurd aan het gemeentebestuur en de raadsleden. Ook de Vogelwerkgroep heeft deze brief ondertekend, naast bijvoorbeeld de Waddenvereniging, VVV Texel, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, 10 voor Texel, Vogelbescherming Nederland, Vogelinformatiecentrum, etc. In de brief wordt aangedrongen op Texel niet voor windmolens te kiezen. Hij is hier te lezen en/of downloaden.