Stiltegebieden op Texel


Gepubliceerd op: 02 aug 2017


Texel is voor een groot deel door de provincie aangewezen als Stiltegebied. De Koog e.o., Den Burg, de havens van Oudeschild en het Horntje en de verbindingen daartussen vallen daar buiten, evenals een groot deel van Eierland en De Cocksdorp. De dorpen Oosterend, De Waal en Den Hoorn vallen wel binnen het stiltegebied. Evenals de Waddenzee van Oudeschild tot aan Wieringen.

De regelgeving voor Stiltegebieden is vastgelegd in de Provinciale Millieuverordering. Zo mogen onnatuurlijke geluiden op een afstand van 50 meter van de bron niet luider zijn dan 30 Db. Dat is minder dan de ochtendzang van vogels die ca. 40 Decibel bedraagt.In Stiltegebieden is het verboden om:

- omroepinstallaties of muziekinstrumenten te gebruiken.

- toertochten voor motorvoertuigen te houden.

- met waterscooters te varen.

Hiervoor kan de provincie wel een beperkt aantal ontheffingen verlenen, waarin nadere regels worden gesteld.Tot op heden zijn er in de hele provincie Noord-Holland slechts 3 van die ontheffingen verleend. En dat kleine aantal komt niet doordat het provinciebestuur zo streng is, maar omdat er niet meer dan drie zijn aangevraagd! De regelgeving werkt dus nog steeds niet. Mensen kennen de regels niet of willen ze niet kennen. Wel vreemd dat de gemeente Texel, die de kernwaarden van Texel, waarbij rust en stilte, hoog in het vaandel heeft, aanvragers van evenementenvergunningen er niet op wijst.

Dit voorjaar hebben de organisatoren van Sunbeats wel een ontheffing aangevraagd en gekregen. De Vogelwerkgroep heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Wij zijn van mening dat je van de omliggende natuur in alle rust moet kunnen genieten. De uitslag daarvan is nog niet bekend.Tijdens de hoorzitting vorige maand werd ons verteld dat de provincie meer werk gaat maken van de regelgeving. Er was al een afspraak gemaakt voor overleg met het gemeentebestuur. Dus nu is het afwachten of we daardoor de rust op een groot deel van Texel weer enigszins terug zullen krijgen.