Vogels op Texel, jaaroverzicht 2019


Gepubliceerd op: 11 jun 2020


Vogels op Texel, het jaaroverzicht 2019 is nu, 2 maanden later dan gebruikelijk, verschenen. Leden krijgen het thuisbezorgd of opgestuurd. Voor niet-leden is het te bestellen door het overmaken van € 13,50 (d.i. incl. verzendkosten) op ons banknummer: NL46 INGB0008417822 (BIC INGBNL2A) ten name van Vogelwerkgroep Texel te Westerbork, met vermelding van: Bestelling Jaaroverzicht 2019 en naam en adres.

VOT2019.jpg

Evenals vorig jaar wordt deze uitgave gesponsord door Administratiekantoor Rood.