Vogels op Texel, jaaroverzicht 2021


Gepubliceerd op: 15 apr 2022


Het jaaroverzicht 2021, Vogels op Texel, is verschenen. Een jubileumnummer (25ste keer!), 128 pagina's dik, met natuurlijk de vogellijst, korte artikelen en weer schitterende foto's. 

Leden krijgen het thuis in de brievenbus. Anderen kunnen het bestellen door overmaking van € 16,60 (dit is inclusief verzendkosten) naar rekening NL46INGB0008417822 (BIC-code: INGBNL2A) ten name van Vogelwerkgroep Texel, Westerbork, onder vermelding van: 'Bestelling Jaaroverzicht 2021' en naam en adres

Omslag 2021-2.jpg