Excursie Utopia/Schorren

Donderdag 01 augustus om 19:00
Donderdagavond 1 augustus leidt Klaas de Jong de jaarlijkse excursie Utopia/de Schorren. We beginnen om 19:00 uur op de kruizing Stuifweg - Lancasterdijk en lopen buitendijks richting de Schorren. Het is dan nog net geen hoogwater, dus we verwachten veel stetlopers die naar hun hoogwatervluchtplaatsen vliegen. Aan de binnenkant van de dijk met uitzicht over Utopia terug. Gratis voor leden van de VWG en IVN-Texel. Van niet-leden vragen we ee donatie van € 5.

Laatste tweets

  • 1 jan. 1970