BestuursstandpuntenBestuursactiviteiten

Bestuursactiviteiten

 

Het bestuur van de VWG Texel heeft zich in 2013 onder andere beziggehouden met:

  • de voorgenomen dijkverzwaring en de gevolgen daarvan voor de natuurgebieden
  • de mogelijke verstoring van de Grote Stern-kolonie in De Petten door zoute teelt-activiteiten
  • de Natura 2000 procedure
  • betere bescherming van de Razende Bol tijdens de broedtijd
  • problemen met mountainbikers die dwars door de natuurgebieden crossen
  • het project-atelier Planet Texel  
  • de verbetering van de website van VWG Texel en het gebruik van de andere digitale communicatiemiddelen
  • overleg met de gemeente, SBB en NM op Texel
  • actie tegen de plannen rond de aanleg van een Klimbos ten noorden van De Koog
  • overleg vanuit VWG Texel met de Texelse politieke partijen