WadvogeltellingenGanzen- en ZwanentellingenIncidentele tellingen

Ganzen- en Zwanentellingen 

 

Tussen augustus en mei tellen we alle op Texel pleisterende ganzen- en zwanen in de maanden dat er geen wad- en watervogeltelling plaatsvindt.

We houden ons aan de telweekenden die door Sovon vastgesteld zijn, maar tellen altijd op zondag (rustiger, geen jacht) en rond hoog water.

In de praktijk zijn er vier tot zes van deze tellingen per jaar. Samen met de wad- en watervogeltellingen levert dit een betrouwbaar beeld van de jaarlijks op Texel pleisterende aantallen ganzen en zwanen en de eventuele veranderingen daarin. De telresultaten worden ook ingevoerd in de landelijke centrale database van Sovon.

Per telling gaan acht tot tien waarnemers op pad. Er zijn ongeveer twintig tellers die regelmatig met deze tellingen meedoen.

De totaal aantallen getelde zwanen en ganzen in 2016 zie je in dit Excelbestand.

Nieuwe tellers zijn zeer welkom !!

Coördinatie: Bernard Spaans